rekreační domy, rekreační apartmány, rekreační byty, chaty, chalupy,
ubytování v soukromí, Itálie, Chorvatsko, ...

Rekreační domy k pronájmu v Čechách, Evropě, USA a SAE

Rekreacniapartmany.cz
800 400 484
i Rezervace: 800 400 484 | 7 dní v týdnu od 9:00 do 20:00 hod
Rychlé hledání Hledat detailně Hledat na mapě
Rekreační domy a apartmány na pronájem

Rekreační domy a apartmány na pronájem

48.000 rekreačních domů, chat, vil a apartmánů v 29 zemích
Letní rekreační domy u moře

Letní rekreační domy u moře

Ubytování v Chorvatsku. Itálii, Francii, Španělsku...
Luxusní domy s bazénem v celé Evropě

Luxusní domy s bazénem v celé Evropě

Luxusní domy, chaty a apartmány v celé Evropě
Rekreační domy na horách

Rekreační domy na horách

Zimní dovolená v Itálii, Rakousku, Švýcarsku, Francii...
Vyhledejte a rezervujte ubytování on-line:
Hodnocení kvality (minimálně):
základní
nejvyšší
Vyhledejte a rezervujte ubytování v rekreačním domě či rekreačním apartmánu on-line:
Počet pokojů (min-max)
Počet ložnic (min-max)
Hodnocení kvality (minimálně):
základní
nejvyšší

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 01. 01. 2012

RAINMAKER s.r.o.
Holečkova 799/99
150 00  Praha 5

 

 

I.                   ÚVOD

 

Cestovní agentura RAINMAKER s.r.o. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů a pobytů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje. U každého zájezdu/objektu je uvedeno, kterou CK je zájezd pořádán. Ceny a podmínky nabízené CA jsou stejné jako ceny a podmínky u pořádajících CK. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů v systému CA, jsou řádně pojištěny proti úpadku. CA si vyhrazuje právo oprav případných nepřesností vzniklých při přepisu zájezdů do systému.

 

 

II.                OBJEDNÁVKY

Uživatel portálu rekreacniapartmany.cz si může objednat jeden nebo více libovolných objektů z nabídky portálu. Pokud zákazník sám neurčí prioritu, CA rezervuje objednávky podle došlého pořadí a po první úspěšné rezervaci činnost skončí. Objednávka je platná, je-li řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes objednávkový formulář nebo vyplněna za pomoci pracovníka CA. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nepravdivé, neúplné nebo nejednoznačné informace, a to i bez odpovědi zákazníkovi. CA si vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří objednaný objekt nebo zájezd neuhradili nebo klientů, kteří opakovaně nedodržovali obchodní podmínky. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

U  nabídek Last Minute nemusí být uvedeny kompletní informace, tyto upřesníme prostřednictvím našeho pracovníka. Cena "Dítě" je platná pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů příslušné CK.

 

 

III.             REZERVACE

CA provede rezervaci objednaného zájezdu i bez ověření zájmu zákazníka. Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést u jedné CK pouze jednu rezervaci. Maximálně má CA možnost provést tři rezervace na jednoho zákazníka. CA v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví, zda je daný zájezd volný. CA bude neprodleně informovat zákazníka, pokud nebude možné objednaný zájezd u CK rezervovat. V případě, že je rezervace úspěšná, je o této skutečnosti zákazník informován na uvedené kontaktní údaje. Zákazník má právo na informaci, kterou CK je zájezd pořádán. Zákazníkovi je sděleno, do kdy je nutné vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. Souhlasí-li zákazník s podmínkami zakoupení zájezdu, budou mu poslány platební pokyny a potvrzení knihování.  Upozorňujeme, že hovory s pracovníky mohou být v rámci zkvalitňování našich služeb monitorovány.

Přijetí je Vaše závazná nabídka na rezervaci rekreačního ubytování. Přijetí nemusí mít žádnou určitou formu, zpravidla se však provádí písemným potvrzením, složením zálohy nebo celé částky.

Odesláním zálohy nebo celé částky projevujete souhlas s obchodními podmínkami poskytovalele a provozovatele serveru. Jestliže se naše prohlášení o přijetí obsahově liší od Vaší přihlášky, nebo jestliže chybí potvrzení Vašich zvláštních přání, pak je to naše nová nabídka. Rezervace se pak realizuje na základě této nové nabídky, jestliže prohlásíte, že ji přijímáte.

Bez úplného zaplacení nájemného nemáte nárok na vydání podkladů o nájmu nebo poskytnutí našich služeb. Poplatky za změnu rezervace a storno jsou splatné ihned.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že majitelé a pronajímatelé rekreačních domů jsou oprávněni po Vás vyžadovat kauci přiměřenou standardu a velikosti domu, ročním období a délce pobytu. Výši těchto nákladů Vám sdělíme dříve, než potvrdíme Vaši přihlášku.

Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou závazné, CA není odpovědna za následky vzniklé opožděnou platbou ze strany zákazníka. V případě, že zákazník nedodrží zaslané pokyny, může dojít ze strany CK/CA ke stornu rezervace nebo zájezdu, které se bude řídit obchodními podmínkami příslušné cestovní kanceláře.

Objekty s označením Typ (např.Typ20): v tomto případě je v katalogu i v ceníku uveden vždy pouze jeden objekt tohoto typu. Eventuální rozdíly u stejného typu jsou možné. Publikované ceny za rekreační objekty jsou týdenní ceny za celý pronajatý objekt a za odpovídající cenové období.

Minimální délka pobytu je zpravidla 7 dní, den příjezdu a odjezdu je vždy sobota (hlavní sezóna). Výjimky jsou možné na základě písemného potvrzení rezervačního místa.

Vyňaty jsou náklady na topení mimo běžnou topnou sezonu. Z ceníku je patrno, zda je v ceně pobytu zahrnutý závěrečný úklid. Jestliže tomu tak není, je částka uvedena. Ta bude účtována společně s nájemní cenou ve faktuře. Eventuální rekreační poplatky jsou k zaplacení na místě. V ceně nájmu nejsou zahrnuty zákazníkem požadované dodatečné služby (např. úklid navíc, dřevo do krbu atd.).

Příjezd by se měl uskutečnit mezi 16:00 hod. a 19:00 hod., odjezd do 10:00 hod. Jestliže byste měli přijet později než v 19:00 hod.,je nutno včas informovat držitele klíčů (kontakt na držitele klíčů obdržíte s cestovními doklady), příp. kancelář. Jestliže nemůžete převzít objekt dle ujednání, např.kvůli dopravní zácpě, stávce atd. nebo z osobních důvodů, může Vám propadnout celá nájemní částka, pokud včas neinformujete držitele klíčů nebo naší kancelář. Totéž platí, jestliže předčasně opustíte objekt. Chcete-li pobyt prodloužit,projednejte toto včas s rezervačním míst em.

 

 

IV.                PLATBA

Platba probíhá zpravidla dvoufázově, zákazník platí 30% zálohy z celkové ceny zájezdu a zbývajících 70% doplatí tři měsíce před odjezdem. Výjimkou jsou nabídky Last Minute a zájezdy kupované méně než jeden měsíc před odjezdem, kdy zákazník platí celou cenu. CA upozorňuje na fakt, že je vždy třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách nebo v podmínkách, které jsou poslány pro kontrétní objekt. Platba zálohy a doplatku je požadována na účet CA. Platba může proběhnout hotově na pobočce CA, převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky. CA nevystavuje doklady o zaplacení. Jako doklad o platbě platí výpis z účtu nebo doklad o zaplacení vydaný bankou. Zaplatí-li zákazník na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k danému zájezdu. Hrozí-li prodlení v platbě, je CA oprávněna požádat zákazníka o provedení platby přímo na účet dané CK. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník, poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA, poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo CA). Při platbě kartou je účtován manipulační poplatek ve výši 1,5% z částky. Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tom případě platí podmínky CK. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme výjimečně, poplatky v takovém případě hradí vždy zákazník.

Zákazník bere na vědomí, že může ve výjimečných případech nastat situace, kdy daná CK  rezervaci nepotvrdí. V tom případě má zákazník nárok na bezodkladné vrácení uhrazených částek. Zákazník nemá nárok na náhradu škody.

Letecké společnosti si vzhledem k proměnlivosti situace v oblasti cen leteckého benzinu vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Podmínky stanovené CK je CA povinna akceptovat.

Za každou rezervaci je účtován zpracovatelský poplatek 600 CZK.

 

 

V.             CESTOVNÍ DOKLADY

Cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, v případě cesty po Shengenském prostoru alespoň občanský průkaz. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu, u většiny se jedná o minimální platnost 6 měsíců (další info viz www.mzv.cz). Občané ostatních států jsou povinni ověřit si důležité informace ohledně podmínek vstupu do příslušných států. Vízové formality si musí zákazník zajistit sám ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícímu nenese CA ani pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost.

Potřebné doklady k nastoupení zájezdu (vouchery, letenky apod.) obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK cca týden před odjezdem. Letenky mohou být předány až na letišti. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po úhradě zájezdu. Pokud klient tyto doklady neobdrží 7 dní před zájezdem, je povinen o této skutečnosti informovat CA. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání. Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné listiny a pokyny a CK je oprávněna zájezd zrušit.

 

 

VI.          ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

V některých případech je nutné zájezd nejdříve vyžádat u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. CA je v takovém případě oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu i před samotnou rezervací. Tato záloha je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha zákazníkovi vrací v plné výši. Výjimkou je situace, kdy si zákazník vybere jiný zájezd.

 

 

VII.       STORNO PODMÍNKY

Zákazník má právo zájezd stornovat do okamžiku, kdy se rezervace nestala závaznou. Později může zákazník zájezd stornovat podle storno podmínek dané CK. Odstoupení musí být podáno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na e-mailovou adresu nebo fax prodejce a zároveň příslušné CK. V případě, že zákazník nezaplatí zájezd v souladu s dohodnutými podmínkami, hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu. Při opakovaném chování si CA vyhrazuje právo zákazníka odmítnout.

Odstoupení od cesty/pobytu lze uplatnit pouze písemnou formou - doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla naší CA.

Až do začátku cesty můžete formou prohlášení vůči nám odstoupit od rezervace. Pro výpočet všech lhůt, také při telefonickém odstoupení, je vždy rozhodující dojití prohlášení k nám. Nám přísluší při odstoupení z Vaší strany při ztrátě nároku na sjednanou cenu cesty přiměřené odškodnění podle § 651 j BGB. Jeho výše se určuje podle původně dohodnuté ceny po odečtení hodnoty nákladů, které ušetříme, jakož i hodnoty, kterou můžeme získat za jiné využití služeb. Tento nárok můžeme také paušalizovat podle § 651 1 odstavec 3 BGB. Pokud nárok na odškodnění paušalizujeme, činí poplatky za odstoupení: (pokud není uvedeno u daného objektu jinak a není-li zahrnuto pojištění):

a) do 60 dnů před nastoupením nájmu 10 % potvrzené ceny

b) od 59. dne před zahájením nájmu 20 % potvrzené ceny

c) od 30. dne před zahájením nájmu 80 % potvrzené ceny

d) od 2. dne před zahájením nájmu 100 % potvrzené ceny

 

Určující je obdržení zprávy rezervačním místem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den). Nebude-li rekreační objekt předán, propadá Vám celá nájemní částka. Doporučujeme Vám současně s rezervací uzavřít tzv. storno pojištění (pro případ zrušení rezervace ze zdravotních důvodů). Pokrývá anulační náklady v případě nemoci, úrazu, úmrtí zákazníka, spolucestujícího nebo blízkého (na základě předložení lékařského potvrzení). Pojištění v případě storna je kalkulováno ve výši 4% z nájemní částky.

Zrušíte-li svoji rezervaci (nejpozději však 1 den před nástupem dovolené) ze zdravotních nebo tomu podobných důvodů a máte sjednáno pojištění proti stornu, bude Vám vrácena celá zaplacená částka mimo 4% pojištění na storno a zpracovatelského poplatku Kč 600,-. V případě nevyužití se 4% pojištění na storno nevrací. V případě odstoupení od smlouvy (storna) se vždy připočítává zpracovatelský poplatek a částka za nevyužité storno pojištění.

Poskytovatel Vám může, pokud si to vyžádají nepředpokládané a neodvratitelné okolnosti, nabídnout náhradní objekt odpovídající cenou a kvalitou Vašemu původně rezervovanému objektu. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu před nebo během trvání nájmu, jestliže nepředpokládané nebo neodvratitelné skutečnosti předání rekreačního objektu neumožní, nebo jestliže jsou nájemníci ohroženi nebo služby do určité míry poškozeny, takže smluvní podmínky nemohou být splněny, Již zaplacené peníze budou v každém případě po stržení částky za již vykonané služby vráceny.

Při předání klíčů je třeba zaplatit vratnou kauci ve výši uvedené na cestovních dokladech, v měně cílové země (cca Kč 6.000,- ve velkých nebo hodnotnějších objektech ještě více) v hotovosti, kreditní kartou nebo krytým eurošekem. Jestliže nebude kauce zaplacena, může být předání objektu odepřeno. Pronajatý objekt může být obsazen pouze udaným max. počtem osob. Další osoby nemusí být pronajímatelem přijaty. Objekt je zapotřebí starostlivě udržovat. Přitom je třeba myslet na sousedy atd. Úklid zařízení kuchyně, nádobí a příborů je věcí nájemníka a není zahrnuto do závěrečného úklidu (prováděný pronajímatelem). Nájemník ručí za všechny jím nebo jeho spolunájemníky způsobené škody vyjma případů, že svoji nevinu může dokázat. To stejné platí, jestliže nemůže být objekt předán následujícím nájemníkům. Škody mohou být zúčtovány kaucí.

Pokud by objekt nebyl ve stavu určeném smlouvou nebo utrpíte-li jinak škodu, je toto bezodkladně nutno sdělit pronajímateli. V případě, že ten není schopen nedostatek odstranit během krátké doby, je zapotřebí vyrozumět rezervační místo. Odstraní-li se nedostatky během nájmu, platí stejné pravidlo. Pronajímatel, resp. poskytovatel nejsou povinni požadavky uznat.

Všechny požadavky je nutno podat písemně během čtyř týdnů po ukončení smluvního nájmu a je nutno přiložit
průkazné předměty. Jestliže nedodržíte výše uvedené pravidlo, zbavíte se nároku na náhradu škody. 

VIII.             VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ

Dojde-li ke změně smlouvy nebo k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem, nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.

 

 

IX.                ZÁKAZNICKÝ SYSTÉM

CA si vyhrazuje právo zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA, kteří s tímto zasíláním souhlasili. Zákazník má možnost kdykoli zasílání těchto zpráv zrušit ve svém profilu.

Odesláním recenze klient dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze na www stránkách provozovaných CA.

CA uvádí u ubytovacích kapacit kategorizaci (tj. počet hvězdiček), kterou používá daná CK, kterou je zájezd pořádán. Vzhledem k tomu, že oficiální kategorie se mohou v jednotlivých zemích lišit, vyjadřuje ohodnocení subjektivní názor CK na kvalitu služeb.

 

 

X.             OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CA prohlašuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. CA zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu, který můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@lastmoment.cz odvolat a CA údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje. Veškeré Vámi poskytnuté údaje jsou pro nás důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům naší společnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje mohou být zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnují je povinné pro uzavření některých služeb (pojištění apod.).

Moje vybrané domy

Skrýt schránku s výběrem domů... X
Zaregistrujete/přihlaste se pro ukládání výběru pro pozdější použití...

Otázky a rezervace

VOLEJTE ZDARMA
800 400 484
Volejte zdarma - 800400484

Přihlášení uživatele

jméno:
heslo:
registrovat
zapomněli jste heslo přihlásit >

Akce & Novinky

Last minute sleva 33% více jak 3800 rekreačních domů a rekreačních apartmánů
Vyberte si z naší nabídky více jak 3.800 rekreačních domů a rekreačních apartmánů s ... více>
Ubytování na horách - zima 2015. Zahájen prodej Silvestra a ubytování na horách s lyžováním
Myslete na svou zimní dovolenou a Silvestr už nyní. Vybírejte z největšího výběru v na... více>

Luxusní rekreační domy

Luxusní rekreační domy
Sejny
Max. osob: 10
Polsko*
Blåvand
Max. osob: 12
Dánsko*
Vester Husby
Max. osob: 22
Dánsko*
Øster Hurup
Max. osob: 6
Dánsko*
Gilleleje
Max. osob: 6
Dánsko*

Nabídka

Spolupracujeme

Cestovní pojištění EVROPSKÁ
Můžeme Vám doporučit přehledné cestovní pojištění srovnání od ePojisteni.cz.
Copyright © 2020 CASA VACANZE s.r.o.